Dotacje unijne

Innowacyjny rozwój firmy dzięki zakupowi urządzeń i wdrożeniu
nowych usług kosmetyki medycznej i estetycznej

Celem projektu jest rozwój firmy dzięki zakupowi innowacyjnych procesowo i produktowo urządzeń, wdrożenie nowych innowacyjnych usług medycyny kosmetycznej oraz poszerzenia odbiorców o rynek regionalny i ponadregionalny kraju.

Cele szczegółowe będące zakresem działań:
– zakup dwóch nowych innowacyjnych urządzeń, wdrożenie do cyklu usługowego oraz przeszkolenie kadry firmy dla maksymalnego wykorzystania możliwości urządzeń
– zatrudnienie dwóch dodatkowych pracowników oraz przygotowanie merytoryczne w zakresie świadczenia usług w oparciu o nowe urządzenia
– przeprowadzenie działań promocyjnych dla nowej oferty usługowej firmy ( głównie obejmujące działania poprzez stronę internetową, portale społecznościowe, prasę lokalną)
– wdrożenie nowych możliwości organizacyjnych pracy firmy

Efektami projektu będą zastosowane rozwiązania technologiczne oraz połączenie w poszczególnych urządzeniach wielorakości funkcji co pozwoli na wdrożenie:
– innowacyjności procesowej w oparciu o nowe technologie zastosowane w obu urządzeniach.
– nowych innowacyjnych usług – zabiegów.
– innowacyjnych rozwiązań nietechnologicznych – organizacyjnych na bazie nowych możliwości procesowych i produktowych oraz wykorzystaniu istniejącego oraz nowego wyposażenia dla wyższej efektywności i skuteczności w obsłudze klientów.
Jakościowe możliwości, skuteczność, nowoczesność technologiczna i innowacyjność nowych usług będzie odpowiedzią na oczekiwania rynku i klientów. Nowa oferta firmy oparta na wysokojakościowych zabiegach zgodnych z najnowszymi światowymi trendami będzie źródłem rozwoju firmy oraz skutecznego konkurowania nie tylko na rynku lokalnym ale również regionalnym i ponadregionalnym.

Wkład UE (EFRR) 154 000,00 PLN
Wartość ogółem (wydatki ogółem):  302 400,00 PLN


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

ogłoszenie


Załącznik 1:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2:

zapytanie ofertowe

Załącznik 3:

umowa kupna