Podczas dorocznego kongresu podumowującego współpracę z firmą Kosmpoprof mój Salon otrzymał tytuły Master Health & Beauty Serlvert Thermal oraz Najlepszy Gabinet Roku 2016.
Serdecznie dziękuję za wyróżnienie!

Beata Wątorowska