Regulacje RODO

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Salon Kosmetyczny Beaty Wątorowskiej ul.Tylna 5, 87-300 Brodnica, e-mail: rodo@kosmetyczny.com.pl
  2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia dostępu do informacji zawartych na stronie WWW.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu ich usunięcia lub przeniesienia.
  4. Odbiorcami danych osobowych jest wyłącznie administrator danych osobowych.
  5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  6. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).